Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 17 aukcí | 128 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba pohledávky

Evid. číslo: DE1833

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

04.04.2019 14:00:00

21:07:44
DE1833
242 504 Kč
3 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba pohledávky

Popis:

Předmětem dražby je soubor pohledávek ve vlastnictví dlužníka s veškerým právním příslušenstvím a součástmi v celkové výši 242 504,-- Kč. Jedná se o neuhrazené nájemné a služby s nájmem spojené, jak jsou tyto pohledávky vyznačeny v položkovém seznamu pohledávek v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod. pol. č. 17-21.
Přehled pohledávek:
Pohledávka z titulu nájmu a úhrad za služby za Radomírem Turčákem, bytem
Přípotoční 917/35, 100 00 Praha, výše pohledávky …………………………….……………………….… 76 935,00 Kč
Pohledávka z titulu nájmu a úhrad za služby za Petrem Jandou, bytem
Revoluční 66, 460 01 Liberec, výše pohledávky ……………………………………………….………… 33 500,00 Kč
Pohledávka z titulu nájmu a úhrad za služby za paní Cermanovou, bytem
Rychnovská 232, Jablonec nad Nisou, výše pohledávky …………………………………………………. 16 581,00 Kč
Pohledávka za panem Paučkem, bytem Křišťanova 643, 130 00 Praha z titulu bezdůvodného obohacení užívání nemovitosti a neoprávněného čerpání služeb (nebytový prostor č. 643/5, umístěný ve dvoře v 1. NP bytového domu č.p. 643, v ulici Křišťanova , v Praze 3 – Žižkov,
výše pohledávky …………………………………………………………………………………………. 115 488,00 Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

242 504 Kč
242 504 Kč
3 000 Kč
40 000 Kč
19.03.2019 09:00:00
26.03.2019 09:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Pohledávky
Středočeský kraj
Mělník
Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad VltavouDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1833_registracni-formular-cestne…