Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 19 aukcí | 134 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba družstevního bytu 3+1 v obci Krupka - Maršov

Evid. číslo: DE1844

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

28.08.2019 12:00:00

00:36:03
DE1844
105 000 Kč
3 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba družstevního bytu 3+1 v obci Krupka - Maršov
Dražba družstevního bytu 3+1 v obci Krupka - Maršov Dražba družstevního bytu 3+1 v obci Krupka - MaršovPopis:

Předmětem dražby je:
Majetkové právo navrhovatele - družstevní podíl v Okresním stavebním bytovém družstvu Teplice, se sídlem Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, IČ: 00227692, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 315 (dále jen „bytové družstvo“). S tímto družstevním podílem je spojeno právo nájmu a užívání družstevního bytu č. 5101-1116 o dispozici 3+1 a podlahové ploše 68,50 m2 (včetně příslušenství), jenž se nachází v 6. NP bytového domu v obci Krupka, část obce Maršov, č.p. 283, 284, 285, 286 a stojí na pozemku parc. č. st. 548, k.ú. Maršov u Krupky, zapsaném na LV č. 1070 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.
Anuita bytu se hradí měsíčně spolu s nájemným a bude splacena v roce 2028. Byt nelze převést do osobního vlastnictví.
Navrhovatel prohlašuje že je vlastníkem předmětu dražby, družstevní byt je obýván třetí osobou (podnájem), který dražbou zaniká. Jinak na předmětu dražby neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, exekuce, nedoplatky za služby ani jakékoliv jiné dluhy.
Podrobný popis předmětu dražby a jeho stavu je uveden v posudku č. 196629-664/2019 Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov ze dne 9.5.2019. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka nebo na www. drazebnisin.cz
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Cena předmětu dražby:
Celková cena předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku je 115.000,- Kč, slovy: jednostopatnácttisíc korun českých.
Nejnižší podání činí 105.000,- Kč, slovy: jednostopěttisíc korun českých.
Minimální příhoz činí 3.000,- Kč, slovy: třitisíce korun českých.
Účastníci dražby činí svá podání v korunách českých.

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 30.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

105 000 Kč
115 000 Kč
3 000 Kč
30 000 Kč
20.08.2019 17:00:00
21.08.2019 09:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Byty
Ústecký kraj
Teplice
Krupka
Maršov u KrupkyDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1844_registracni-formular-cestne…