Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 32 aukcí | 193 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD Česká Lípa

Evid. číslo: DE1925

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

14.03.2024 12:00:00

14:12:55
DE1925
3 400 000 Kč
20 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba RD Česká Lípa
Dražba RD Česká Lípa Dražba RD Česká Lípa Dražba RD Česká Lípa Dražba RD Česká Lípa Dražba RD Česká Lípa Dražba RD Česká Lípa Dražba RD Česká Lípa Dražba RD Česká Lípa Dražba RD Česká Lípa Dražba RD Česká Lípa Dražba RD Česká LípaPopis:

- pozemek parc. č. 5990/3 – ostatní plocha
- pozemek parc. č. 5990/16 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Česká Lípa,
č.p. 2689, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc. č. 5990/16
Vše je zapsáno na LV č. 3502 pro obec Česká Lípa a kat. území Česká Lípa u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.
Výše uvedené nemovité věci zadavatel nabyl na základě Kupní smlouvy ze dne 22.02.2022, právní účinky zápisu k okamžiku 23.02.2022 12:44:29, zápis proveden den 18.03.2022. Je tudíž jejich výlučným vlastníkem.
Nemovitost je obývána třetími osobami, které mají povinnost se z nemovitosti. bezodkladně vystěhovat.
Dražebník negarantuje možnost fyzické prohlídky nemovitosti z důvodu, že nejsou k dispozici klíče od nemovitosti.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o samostatně stojící RD stáří 30 let, základy zděné, z tvárnic. Dům je postavený z dřevěných panelů na způsob Okálu. Střecha sedlová, eternit, okna dřevěná, dvojskla, dům je zateplený a v r. 2021 byla udělána nová fasáda. Elektřina v mědi, odpady v plastu, voda v pozinku. Podlahy beton a na nich buď plovoucí podlaha nebo dlažba. V celém domě je uvnitř dřevěné obložení. V domě je jedna bytová jednotka, kdy v 1.NP je kuchyně, koupelna, WC, obývák a ještě jedna místnost, v podkroví je další WC a 2 obytné místnosti.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Doba prohlídek předmětu dražby:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční po dohodě s dražebníkem (kontakty v záhlaví této vyhlášky). Místo setkání zájemců o prohlídku bude před rodinným domem na adrese Lesní 2689, 470 01 Česká Lípa, který je součástí předmětu dražby.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebník nebo jím pověřená osoba.

Cena předmětu dražby, minimální příhoz:
Cena předmětu dražby byla zjištěna „Odborným vyjádřením k tržní hodnotě“ ze dne 4.4.2022 Znalecké společnosti s.r.o., IČ: 29042054, Palackého 715/5, 110 00 Praha 1., která ocenila předmět dražby na částku 4,000.000,- Kč, (slovy: čtyřimilionykorunčeských).

Nejnižší podání činí: 3,400.000,- Kč, slovy: třimilionyčtyřistatisíckorunčeských
Stanovený minimální příhoz: 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských

Dražební jistota: 200.000,- Kč, slovy: dvěstětisíckorunčeských.

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

3 400 000 Kč
4 000 000 Kč
20 000 Kč
200 000 Kč
dohodou
dohodou
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Liberecký kraj
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká LípaDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1925_registracni-formular-s-1771-drazby…