Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 32 aukcí | 193 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD Krásno, okr. Sokolov

Evid. číslo: DE1927

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

13.03.2024 10:00:00

15:45:08
DE1927
3 825 000 Kč
20 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba RD Krásno, okr. Sokolov
Dražba RD Krásno, okr. Sokolov Dražba RD Krásno, okr. Sokolov Dražba RD Krásno, okr. Sokolov Dražba RD Krásno, okr. Sokolov Dražba RD Krásno, okr. Sokolov Dražba RD Krásno, okr. Sokolov Dražba RD Krásno, okr. Sokolov Dražba RD Krásno, okr. Sokolov Dražba RD Krásno, okr. Sokolov Dražba RD Krásno, okr. Sokolov Dražba RD Krásno, okr. SokolovPopis:

- Pozemek parc. č. St. 708 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Krásno, č.p. 567, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 708
- Pozemek parc. č. 1332/21 – orná půda
-
Vše je zapsáno na LV č. 436 pro obec Krásno a kat. území Krásno nad Teplou u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov.
Výše uvedené nemovité věci zadavatel nabyl na základě Smlouvy kupní ze dne 19.05.2021, právní účinky zápisu k okamžiku 13.07.2021 10:14:55, zápis proveden den 04.08.2021. Je tudíž jejich výlučným vlastníkem.
Nemovitost je obývána třetími osobami, které mají povinnost se z nemovitosti. bezodkladně vystěhovat.

Dražebník negarantuje možnost fyzické prohlídky nemovitosti z důvodu, že nejsou k dispozici klíče od nemovitosti.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o jednopatrovou, nízkoenergetickou dřevostavbu rodinného domu, dispozičně řešeného jako 5+kk. V přízemí jsou dvě obytné místnosti, jídelna s krbem, kuchyň, koupelna s toaletou, technická místnost a schodiště. V prvním patře jsou tři obytné místnosti, šatna, koupelna s toaletou a balkon se vstupy ze dvou místností. Podlahy jsou kryté dlažbou s podlahovým vytápěním. Vytápění nemovitosti je zajištěno plynovým kotlem. Okna jsou dřevěná eurookna + čtyři střešní okna Velux. Na všech oknech jsou venkovní žaluzie. Vedle domu je zastřešené stání na auto.

Doba prohlídek předmětu dražby:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční po dohodě s dražebníkem (kontakty v záhlaví této vyhlášky). Místo setkání zájemců o prohlídku bude před rodinným domem na adrese Lesní 567, 357 31 Krásno.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebník nebo jím pověřená osoba.

Cena předmětu dražby, minimální příhoz:
Cena předmětu dražby byla zjištěna „Odborným vyjádřením k tržní hodnotě“ Znalecké společnosti s.r.o., IČ: 29042054, Palackého 715/5, 110 00 Praha 1., která ocenila předmět dražby na částku 4,500.000,- Kč, (slovy: čtyřimilionypětsetkorunčeských).

Nejnižší podání činí: 3,825.000,- Kč, slovy: třimilionyosmsetdvacetpěttisíckorunčeských

Stanovený minimální příhoz: 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských

Dražební jistota: 200.000,- Kč, slovy: dvěstětisíckorunčeských.
Účastník dražby je povinen složit stanovenou dražební jistotu bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet dražebníka č. 2109018879/2700 vedený u Unicredit Bank a.s s variabilním symbolem „rodné číslo“ účastníka, pokud jím je fyzická osoba nebo „IČ“ účastníka, pokud jím je právnická osoba či fyzická osoba – podnikatel. Lhůta pro uhrazení dražební jistoty začíná dnem vydání této dražební vyhlášky a končí pro úhradu bankovním převodem nebo v hotovosti dne 12.3.2024 v 16.00 hod. včetně.

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

3 825 000 Kč
4 500 000 Kč
20 000 Kč
200 000 Kč
dohodou
dohodou
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Pozemky
Karlovarský kraj
Sokolov
Krásno
Krásno nad TeplouDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1927_registracni-formular-s-1771-drazby…