Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 21 aukcí | 172 dražeb | 7 veřejných zakázek

Od dražby upuštěno - Nedobrovolná fyzická dražba RD Jindřichovice, okr. Sokolov

Evid. číslo: DF1890

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

27.09.2021 08:00:00

23:08:35
DF1890
2 100 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.czOd dražby upuštěno - Nedobrovolná fyzická dražba RD Jindřichovice, okr. Sokolov
Od dražby upuštěno - Nedobrovolná fyzická dražba RD Jindřichovice, okr. Sokolov Od dražby upuštěno - Nedobrovolná fyzická dražba RD Jindřichovice, okr. SokolovPopis:

Pozemek par. č. st. 113/1 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Jindřichovice, č.p. 170 – rodinný dům
Stavba stojí na pozemku p. č.: st. 113/1
Pozemek par. č. st. 113/2 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če - garáž
Stavba stojí na pozemku p. č.: st. 113/2
Pozemek par. č. 286/4 – trvalý travní porost
Pozemek parc. č. 3239/4 – ostatní plocha
Vše je zapsáno na LV č. 746 pro obec Jindřichovice a katastrální území Jindřichovice v Krušných Horách u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov.

Popis předmětu dražby
Předmět dražby se nachází 20 km severozápadně od Karlových Varů v centru obce Jindřichovice. 100 m od domu je zastávka autobusu, obchod, restaurace a 1. stupeň ZŠ. Větší občanská vybavenost je v 6 km vzdálené Rotavě, nebo pak v Karlových Varech a Sokolově, které jsou vzdálené 20 km. Přístup na pozemky ani do objektů nebyl znalkyni umožněn, popis a stav objektů je uvažován z venkovní obhlídky za plotem a z informací v Odhadu tržní hodnoty č. 1083/19/10 ze dne 22.02.2010. Výměry jsou převzaty z náhledu katastrální mapy a na základě odborného odhadu. Rodinný dům je samostatně stojící, podsklepený, dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví. V 1.NP technické zázemí domu a sklepy, v přízemí je provozovna pošty, ve 2.NP a podkroví pak bytová jednotka. K domu v úrovni 1.NP přiléhá stavba dvojgaráže. Stáří domu cca 115 let, v roce 1977 plynofikace a plynový kotel ÚT, v letech 2003-2006 nové fasádní omítky, rozvody vody, rekonstrukce koupelny v 2.NP, v roce 2009 výměna oken a celková rekonstrukce podkroví. Vybavení domu je uvažováno ve standardním provedení, stav domu dobrý, průběžně udržovaný.
Pozemek parc.č. 286/4 je samostatný obdélníkový pozemek naproti hřbitovu přístupný z obecní komunikace, v územním plánu obce je uvedený jako BV – Bydlení v rodinných domech venkovské.

Na předmětu dražby jsou tato věcná práva zatěžující nemovitost:
Zástavní právo smluvní
k zajištění všech pohledávek s příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru č.301/054/10/1/01 znějící na částku ve výši 825.000,- Kč.
Oprávnění pro
IT credit, s.r.o., Pernerova 502/50, Karlín, 18600 Praha, RČ/IČO: 26444437
Listina
Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 10.03.2010 – V-857/2010-409.
Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 07.04.2021 – V-1807/2021-409.
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
Související zápisy
Podzástavní právo
k zajištění peněžitých dluhů vyplývajících ze smlouvy o úvěru, a to dluhu ve výši 30.000.000,- Kč a budoucích dluhů do výše 60.000.000,- Kč vzniklých nejpozději do 1.1.2033.
Oprávnění pro
NEY spořitelní družstvo, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 18600 Praha 8, RČ/IČO: 26137755
Listina
Smlouva o zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem ze dne 14.04.2021 – V-1984/2021.
Pořadí k 16.04.2021
Související zápisy
Započetí výkonu zást. práva dle zák. o spotřeb. Úvěru
Listina
Vyrozumění zást. věřitele o započetí výkonu zást. práva ze dne 11.05.2021 – Z-1613/2021.

Zástavní právo soudcovské
k uspokojení pohledávek ve výši 100.304,- Kč s příslušenstvím. Dnem rozhodujícím pro pořadí soudcovského zástavního práva, tj. dnem, v němž došel soudu návrh na zřízení soudcovského zástavního práva je den 30.03.2011.
Oprávnění pro
Okresní správa sociálního zabezpečení Sokolov, Nádražní 11, 356 11 Sokolov
Listina
Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod. zřízením soud. zástavního práva Okresní soud v Sokolově 28E-228/2011 11 ze dne 18.04.2011. Právní moc ke dni 12.07.2011. Vykonatelné ke dni 12.07.2011 – Z-8917/2011.
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

Zástavní právo smluvní
k zajištění veškerých peněžitých dluhů dlužníka a jejich příslušenství vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 328/0002 do celkové výše 429.579,- Kč.
Oprávnění pro
Sano, a.s. „v likvidaci“, Chmelařská 909/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 24256765

Listina
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 328/0002 ze dne 19.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 19.12.2018. V-6880/2018
Pořadí k 19.12.2018
Související zápisy
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
Listina
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 328/0002 ze dne 19.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 19.12.2018. V-6880/2018

Související zápisy
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
Listina
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 328/0002 ze dne 19.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 19.12.2018. V-6880/2018

Zákaz zcizení a zatížení
bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele po dobu trvání zástavního práva současně zřizovaného.
Oprávnění pro
Sano, a.s. „v likvidaci“, Chmelařská 909/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 24256765

Listina
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 328/0002 ze dne 19.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 19.12.2018. V-6880/2018
Pořadí k 19.12.2018

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
k zajištění daňových pohledávek v celkové výši 7 635,44 Kč, včetně příslušenství.
Oprávnění pro
Česká republika, IČ: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2011/2a, 360 01 Karlovy Vary
Listina
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Karlovarský kraj, ÚP v Sokolově -749321/2019 2407-00540-404958 ze dne 15.07.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 15.07.2019 16:59:11. V-3689/2019

Pořadí k 15.07.2019

Související zápisy
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
Listina
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Karlovarský kraj, ÚP v Sokolově -749321/2019 2407-00540-404958 ze dne 15.07.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 15.07.2019 16:59:11. V-3689/2019

Související zápisy
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
Listina
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Karlovarský kraj, ÚP v Sokolově -749321/2019 2407-00540-404958 ze dne 15.07.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 15.07.2019 16:59:11. V-3689/2019

Zástavní právo smluvní
k zajištění veškerých peněžitých dluhů dlužníka a jejich příslušenství vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 320/0012 do celkové výše 669.986,- Kč.
Oprávnění pro
Sano, a.s. „v likvidaci“, Chmelařská 909/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 24256765


Listina
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 320/0012 ze dne 29.04.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 04.05.2020. V-2006/2020
Pořadí k 04.05.2020

Související zápisy
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
Listina
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 320/0012 ze dne 29.04.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 04.05.2020. V-2006/2020

Související zápisy
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
Listina
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 320/0012 ze dne 29.04.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 04.05.2020. V-2006/2020

Zákaz zcizení a zatížení
bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele po dobu trvání zástavního práva současně zřizovaného.
Oprávnění pro
Sano, a.s. „v likvidaci“, Chmelařská 909/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 24256765

Listina
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 320/0012 ze dne 29.04.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 04.05.2020. V-2006/2020
Pořadí k 04.05.2020


Zástavní práva a omezení dispozičních práv k předmětu dražby uvedená na listu vlastnictví nedobrovolnou dražbou podle § 57 a § 58 ZVD zanikají zpeněžením, tj. vydražením předmětu dražby.
Podrobný popis předmětu dražby a jeho stavu je uveden ve znaleckém posudku číslo 1108-52/21 ze dne 13.06.2021, který byl vypracován znalkyní Ing. Kamilou Štěpánkovou, Dělnická 390, 252 41 Dolní Břežany. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost těchto údajů nenesou odpovědnost.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku je 2.690.000,- Kč, slovy: Dvamilionyšestsetdevadesáttisíc korun českých.
Nejnižší podání činí 2.100.000,- Kč, slovy: Dvamilionyjednostotisíc korun českých
Minimální příhoz činí 10.000,- Kč, slovy: Desettisíc korun českých.

Prohlídky předmětu dražby:
Prohlídky předmětu dražby se budou konat ve dvou termínech, a to dne 27.08.2021 v 16.00 hodin a dne 30.08.2021 v 08.00 hod. Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby v Jindřichovicích, č.p. 170.

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 500.000,-

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

2 100 000 Kč
2 690 000 Kč
10 000 Kč
500 000 Kč
27.08.2021 16:00:00
30.08.2021 08:00:00
dražby - fyzická / nedobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Karlovarský kraj
Sokolov
Jindřichovice
Jindřichovice v KrušnýDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek