Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 32 aukcí | 193 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD Kolín

Evid. číslo: DE1924

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

14.03.2024 09:00:00

15:35:13
DE1924
4 800 000 Kč
20 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.czDražba RD Kolín
Dražba RD Kolín Dražba RD Kolín Dražba RD Kolín Dražba RD Kolín Dražba RD Kolín Dražba RD Kolín Dražba RD Kolín Dražba RD Kolín Dražba RD Kolín Dražba RD Kolín Dražba RD Kolín Dražba RD KolínPopis:

- pozemek parc. č. St. 2888 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Kolín V, č.p. 1064, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 2888
- Pozemek parc. č. 641/46 - zahrada
vše je zapsáno na LV č. 2898 pro obec Kolín a kat. území Kolín u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.
Výše uvedené nemovité věci zadavatel nabyl na základě Smlouvy kupní č.j. NZ-388/2017 ze dne 22.12.2017, právní účinky zápisu k okamžiku 10.01.2018 09:22:45, zápis proveden dne 13.02.2018. Je tudíž jejich výlučným vlastníkem.
Nemovitost je obývána třetími osobami, které mají povinnost se z nemovitosti. bezodkladně vystěhovat.
Dražebník negarantuje možnost fyzické prohlídky nemovitosti z důvodu, že nejsou k dispozici klíče od nemovitosti.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o řadový, vnitřní, podsklepený, patrový rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy je osazena krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou plastová. Podlahy jsou kryté koberci. Obklady jsou z keramických dlaždic. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Doba prohlídek předmětu dražby:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční po dohodě s dražebníkem (kontakty v záhlaví této vyhlášky). Místo setkání zájemců o prohlídku bude před rodinným domem na adrese Horského 1064, 280 02 Kolín V.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebník nebo jím pověřená osoba.

Cena předmětu dražby, minimální příhoz:
Cena předmětu dražby byla zjištěna „Odborným vyjádřením k tržní hodnotě“ ze dne 13.1.2022 Znalecké společnosti s.r.o., IČ: 29042054, Palackého 715/5, 110 00 Praha 1., která ocenila předmět dražby na částku 5,700.000,- Kč, (slovy: pětmilionůsedmsettisíckorunčeských).

Nejnižší podání činí: 4,800.000,- Kč, slovy: čtyřimilionyosmsettisíckorunčeských
Stanovený minimální příhoz: 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských

Dražební jistota: 200.000,- Kč, slovy: dvěstětisíckorunčeských.

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

4 800 000 Kč
5 700 000 Kč
20 000 Kč
200 000 Kč
dohodou
dohodou
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Středočeský kraj
Kolín
Kolín
KolínDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1924_registracni-formular-s-1771-drazby…