Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 32 aukcí | 193 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba bytu 3+1 v obci Bylany

Evid. číslo: DE1926

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

21.03.2024 10:00:00

14:46:32
DE1926
1 700 000 Kč
20 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.czDražba bytu 3+1 v obci Bylany
Dražba bytu 3+1 v obci Bylany Dražba bytu 3+1 v obci BylanyPopis:

A.
- bytová jednotka č. 66/3 – způsob využití: byt, typ jednotky: byt. z.,
vymezena v budově Bylany, č.p. 66, bydlení, LV 1013, stojící na pozemku parc. č. St. 161/2, LV 1013
- podíl na společných částech domu Bylany č.p. 66, bydlení, LV 1013, stojící na pozemku parc. č. St. 161/2, a na společných částech pozemku parc. č. St. 161/2 - zastavěná plocha a nádvoří, LV 1013, o velikosti 44/100.
Vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, katastrální území Bylany, okres Chrudim, obec Bylany, na listu vlastnictví č. 1027.
B.
-Pozemek parc. č. 178/16 – výměra: 273 m2, druh pozemku - orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond.
Vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, katastrální území Bylany, okres Chrudim, obec Bylany, na listu vlastnictví č. 1036.
Nemovitost je obývána třetími osobami, které mají povinnost se z nemovitosti. bezodkladně vystěhovat.
Dražebník negarantuje možnost fyzické prohlídky nemovitosti z důvodu, že nejsou k dispozici klíče od nemovitosti.

Popis předmětu dražby:
Jedná se o bytovou jednotku 3+1 o výměře 60 m2, která se nachází ve 3. NP bytového domu se 3 nadzemními podlažími, kdy jednotlivé bytové jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Bytový dům je řešen jako okál (montovaná dřevostavba). Za domem se nachází zahrada. K bytové jednotce patří podíl v rozsahu 44/100 na společných částech domu a pozemku.
Pozemek o výměře 273 m2 označený jako orná půda se nachází vedle bytového domu.

Doba prohlídek předmětu dražby:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční po dohodě s dražebníkem (kontakty v záhlaví této vyhlášky). Místo setkání zájemců o prohlídku bude před rodinným domem na adrese Bylany 66, 538 01 Bylany.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebník nebo jím pověřená osoba.

Cena předmětu dražby, minimální příhoz:
Cena předmětu dražby byla zjištěna „Odborným vyjádřením k tržní hodnotě“ ze dne 17.1.2024 Znalecké společnosti s.r.o., IČ: 29042054, Palackého 715/5, 110 00 Praha 1., která ocenila předmět dražby na částku 2,000.000,- Kč, (slovy: dvamilionykorunčeských).

Nejnižší podání činí: 1,700.000,- Kč, slovy: jedenmilionsedmsettisíckorunčeských
Stanovený minimální příhoz: 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských

Dražební jistota: 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských.


Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

1 700 000 Kč
2 000 000 Kč
20 000 Kč
100 000 Kč
dohodou
dohodou
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Byty
Pardubický kraj
Chrudim
Bylany
BylanyDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1926_registracni-formular-s-1771-drazby…