Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 21 aukcí | 172 dražeb | 7 veřejných zakázek

Aukce chaty v obci Malá Morávka, kat. území Karlov pod Pradědem

Evid. číslo: AE1892

Do začátku aukce zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-aukce

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

14.10.2021 10:00:00

22:58:42
AE1892
1 600 000 Kč
7 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Okno Realit s.r.o - Olomoucký kraj, Přerov
Právnická osoba
IČ: 28614992
Tel: 777751867
kontaktovat www.oknorealit.cz


Aukce chaty v obci Malá Morávka, kat. území Karlov pod Pradědem
Aukce chaty v obci Malá Morávka, kat. území Karlov pod Pradědem Aukce chaty v obci Malá Morávka, kat. území Karlov pod PradědemPopis:

Předmětem aukce jsou níže uvedené nemovité věci v SJM:

- Pozemek parc. č. St. 129 – zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: Karlov pod Pradědem, č.e. 114, jiná st.
- Pozemek parc. č. 278/9 – trvalý travní porost

vše je zapsáno na LV č. 189 pro obec Malá Morávka, kat. území Karlov pod Pradědem u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Brunál, okr. Brutnál

Popis nemovitostí:
Jedná se o podsklepenou rekreační chatu s 1. NP a podkrovím. V podzemním podlaží se nachází 3x sklad, v I. NP je veranda, pobytová místnost s krbovými kamny, koupelna se sprchovým koutem a WC, kuchyň. V podkroví chaty se nachází 2 ložnice. Chata je užívána od r. 1967 a její technický stav je dobrý.

Předmětem aukce jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je zadavatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, tj. zejména venkovní úpravy a trvalé porosty.
Podrobný popis nemovitostí a jejich stavu je uveden ve znaleckém posudku číslo 8119-170/2020 ze dne 3.9.2020 znalce Martina Vehovského, Na Kopci 158, 747 26 Rohov. Znalecký posudek je k nahlédnutí na www.drazebnisin.cz, nebo je možno si ho e-mailem vyžádat u organizátora.
Práva a závady spojené s předmětem aukce:

V části C listu vlastnictví č. 189 jsou ke dni podpisu této smlouvy zapsána věcná práva zatěžující nemovitost:

- Zástavní právo soudcovské pro pohledávku ve výši: 6.731,30 Kč pro: CS TRANS s.r.o., IČ: 62958038, Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha, datum podání návrhu: 9.7.2009.

Listina:
Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod. zřízením soud. zástavního práva OS v Bruntále č.j. 30E-1001/2009-14 ze dne 1.10.2009, právní moc ke dni 27.10.2009.
Usnesení soudu o částečném zastavení výkonu rozhodnutí OS v Bruntále č.j. 30E-1001/2009-23 (pro částku: 11.900,- Kč) ze dne 15.2.2010, právní moc ke dni 13.3.2010.
- Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek a jejich příslušenství – úvěr ve výši: 900.000,- Kč pro: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4.
Litina:
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. č. 133961139/1 ze dne 24.2.2004, právní účinky vkladu práva ke dni 24.2.2004.
- Zástavní právo soudcovské pro pohledávku ve výši: 829.192,- Kč pro: Okresní správa sociální zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava, datum podání návrhu: 23.4.2010.
Listina:
Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod. zřízením soud. zástavního práva OS v Bruntále č.j. 31E-449/2010-12 ze dne 25.6.2010, právní moc ke dni 31.7.2010.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 999.459,- Kč s příslušenstvím pro „Českou republiku“ pro: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j.: 2091000/13/3216-25202-802538 ze dne 16.7.2013.
- Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu k zajištění pohledávky ve výši: 107.644,- Kč s příslušenstvím pro: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, IĆ: 41197518, Orlická 2020/4, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Listina:
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti – Exekutorský úřad Olomouc – Mgr. Jan Svoboda, č.j. 164EX-3575/2013-28 ze dne 19.7.2013.
- Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši: 12.955,- Kč + penále pro: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 47114975, Drahobejlova 1404/4, Libeň, 19000 Praha 9.
Listina:
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti – Exekutorský úřad Praha 9, JUDr. Milan Suchánek č.j. 085 EX-9147/2013-26 ze dne 5.8.2013.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 538.441,- Kč pro: Česká republika, vykonává: Okresní správa sociálního zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava.
Listina:
Rozhodnutí okresní správy sociální zabezpečení o zřízení zástavního práva (§104i zákona č. 582/1991 Sb.) č.j. 48007/220-9010-24.9.13-48599/691/ZP/NO ze dne 24.9.2013.
Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí č.,j. 48007/220-9010-24.9.13-48599/691/ZP/NO, právní moc ke dni 23.10.2013.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 1,606.116,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává: Okresní správa sociálního zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava.
Listina:
Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i zákona č. 582/1991 Sb.) č.j. 48007/220-9010-24.9.13-48474/686/ZP/NO ze dne 24.9.2013.
Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí č.j. 48007/220-9010-24.9.13-48474/686/ZP/NO, právní moc ke dni 23.10.2013.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 81.177,- Kč s příslušenstvím, pro Českou republiku, oprávnění pro: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 70222 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Opavě č.j. 122433/13/3216-25201-806156 ze dne 9.1.2013.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 519.465,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.) Finanční úřad v Opavě č.j. 118655/10/384941805096 ze dne 16.6.2010, právní moc ke dni 9.7.2010.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 574.554,- Kč pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.) Finanční úřad v Opavě č.j. FÚ 117969/11/384941806156 ze dne 7.4.2011.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orágnu k zajištění pohledávky ve výši: 48.950,- Kč s příslušenstvím pro Česká republika, vykonává: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně ozřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 338891/12/384941806156 ze dne 29.11.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 163.668,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 269063/12/384941806156 ze dne 1.8.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 190.352,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 137196/12/384941806156 ze dne 5.4.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 172.257,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 228192/12/384941806156 ze dne 30.5.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 159.921,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 284576/12/384941806156 ze dne 30.8.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 116.512,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 299259/12/384941806156 ze dne 20.10.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 172.257,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.


Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 259728/12/384941806156 ze dne 25.7.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 204.607,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 207512/12/384941806156 ze dne 11.5.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 518.179,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§72 zák. č. 337/1992 Sb.)Finanční úřad v Opavě č.j. 107909/08/384942/2475 ze dne 28.4.2008, právní moc ke dni 10.6.2008.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 299.676,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 61112/12/384941806156 ze dne 1.3.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 243.480,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 259767/12/384941806156 ze dne 25.7.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 180.178,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 259327/12/384941806156 ze dne 25.7.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 1,186.163,88,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§72 zák. č. 337/1992 Sb.) Finanční úřad v Opavě č.j. 207413/08/384942/2475 ze dne 1.12.2008.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 106.865,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Opavě č.j. 326245/12/384941806156 ze dne 2.11.2012.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 1,464.759,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§72 zák. č. 337/1992 Sb.) Finanční úřad v Opavě č.j. 147252/09/384942/2475 ze dne 25.8.2009, právní moc ke dni 6.10.2009.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 724.676,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§72 zák. č. 337/1992 Sb.) Finanční úřad v Opavě č.j. 4566/10/384941805096-datum neuveden, právní moc ke dni 23.2.2010.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 134.622,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 259525/13/3216-25201-806156 ze dne 4.2.2013.
- Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši: 231.894,- Kč s příslušenstvím pro: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, IČ: 41197518, Orlická 2020/4, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Listina:
Exekuční příkaz o zřízení exekutorskéhozástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Antonín Dohnal, č.j. 014 EX 6669/13-20 ze dne 15.1.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 20.1.2014 13:19:25, zápis proveden dne 12.2.2014.
Oznámení o změně exekutora o převzetí exekuce EÚ Jeseník, JUDr. Alan Havlice – soudní exekutor č.j. 197 EX-6669/2013-331 ze dne 19.11.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 20.11.2019 15:43:01, zápis proveden dne 21.11.2019.
Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení č.j. 014 EX-6669/2013-20, právní moc ke dni 23.1.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 20.11.2019 15:43:01, zápis proveden dne 21.11.2019.
- Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu k zajištění pohledávky ve výši: 37.378,- Kč s příslušenstvím pro: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304, Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 13000 Praha 3.
Listina:
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Nový Jičín, Mgr. Ing. Monika Michlová, č.j. 163 EX-429/2014-9 ze dne 25.3.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 26.3.2014 06:38:12, zápis proveden dne 14.5.2014.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daně v celkové výši: 1,030.868,88 Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro MS kraj, ÚzP v Opavě č.j. 2214172/14/3216-25202-804455 ze dne 23.6.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 23.6.2014 14:20:51, zápis proveden dne 15.7.2014.
- Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve výši 3.808,- Kč s příslušenstvím pro: KRESTA, s.r.o., IČ: 25366297, Slovenská 1085/1a, Přívoz, 70200 Ostrava.
Listina:
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti č.j. 082 Ex-48/2014 – 11 Exekutorský úřad Praha 2, Mgr. Ivana Pýchová ze dne 15.9.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 15.9.2014 14:16:25, zápis proveden dne 4.11.2014.
- Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve výši 6.000,- Kč s příslušenstvím pro: Pospitrans s.r.o., IČ: 27599451, č.p. 655, 27302 Tuchlovice.
Listina:
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti č.j. 150 EX-1807/2014-18 Exekutorský úřad Kladno, JUDr. Petr Kučera (34EXE 2699/2014) ze dne13.10.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.201 00:27:26, zápis proveden dne 5.11.2014.
- Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve výši 3.025,- Kč s příslušenstvím pro: „D O P S“ společnost s ručením omezeným, IČ: 44222726, Kostelní 435, Starý Most, 43401 Most.Listina:
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek – soudní exekutor č.j. 134 EX-19518/2014-014 ze dne 25.1.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 28.10.2014 08:07:55, zápis proveden dne 21.11.2014.
- Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve výši 3.808,- Kč s příslušenstvím pro: KRESTA, s.r.o., IČ: 25366297, Slovenská 1085/1a, Přívoz, 70200 Ostrava.
Listina:
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti č.j. 082 Ex-48/2014 – 15 Exekutorský úřad Praha 2, Mgr. Ivana Pýchová ze dne 6.11.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 6.11.2014 12:35:12, zápis proveden dne 2.12.2014.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 652.536,93 Kč pro: Česká republika, vykonává: Okresní správa sociální zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava.
Listina:
Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i zákona č. 582/1991 Sb.) 48007/059064/14/220/NO ze dne 10.11.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 12.11.2014 09:20:05, zápis proveden dne 15.12.2014.
Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí č. j. 48007/059064/14/220/NO, právní moc ke dni 10.12.201, právní účinky zápisu k okamžiku 19.12.2014 12:05:08, zápis proveden dne 6.1.2015.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 509.176,- Kč včetně příslušenství pro: Česká republika, vykonává: Okresní správa sociální zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava.
Listina:
Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i zákona č. 582/1991 Sb.) 48007-220/8030/10.11.2014-00297/119/NO-1 ze dne 10.11.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 14.11.2014 09:16:56, zápis proveden dne 15.12.2014.
Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí č. j. 48007-220/8030/10.11.2014-00297/119/NO-2, právní moc ke dni 10.12.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 19.12.2014 16:25:53, zápis proveden dne 22.1.2015.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 1,305.443 Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 3091682/14/3216-80542-804455 ze dne 14.11.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 14.11.2014 12:53:00, zápis proveden dne 15.12.2014.
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 3091682/14/3216-80542-804455 ze dne 14.11.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 14.11.2014 12:53:00, zápis proveden dne 15.12.2014.
Související zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 3091682/14/3216-80542-804455 ze dne 14.11.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 14.11.2014 12:53:00, zápis proveden dne 15.12.2014.
- Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pro pohledávku ve výši: 1.580,95 Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává: Ředitelství silnic a dálnic, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4.Listina:
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Ostrava, Mgr. Jiří Král – soudní exekutor č.j. 043 EX-2103/2014-16 ze dne 18.11.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 25.11.2014 12:35:41, zápis proveden dne 18.12.2014.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši 482.289,- Kč pro: Česká republika, vykonává: Okresní správa sociální zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava.
Listina:
Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i zákona č. 582/1991 Sb.) 48007-220/8030/04.02.2015-00288/NO-1 ze dne 4.2.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 19.2.2015 10:16:30, zápis proveden dne 13.3.2015.
Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí č. j. 48007-220/8030/04.02.2015/00288/NO 1, právní moc ke dni 18.3.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 19.3.2015 14:11:49, zápis proveden dne 24.3.2015.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění neuhrazené daně v celkové výši: 300.815,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 1931713/15/3216/80541-805096 ze dne 7.5.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 12.5.2015 10:06:41, zápis proveden dne 2.6.2015.
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 1931713/15/3216/80541-805096 ze dne 7.5.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 12.5.2015 10:06:41, zápis proveden dne 2.6.2015.
Související zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 1931713/15/3216/80541-805096 ze dne 7.5.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 12.5.2015 10:06:41, zápis proveden dne 2.6.2015.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění neuhrazené daně ve výši: 100.924,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 2247623/15/3216-80541-805096 ze dne 23.6.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 26.6.2015 10:47:35, zápis proveden dne 21.7.2015.
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 2247623/15/3216-80541-805096 ze dne 23.6.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 26.6.2015 10:47:35, zápis proveden dne 21.7.2015.
Související zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 2247623/15/3216-80541-805096 ze dne 23.6.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 26.6.2015 10:47:35, zápis proveden dne 21.7.2015.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 163.316,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 3306602/15/3216-80541-805096 ze dne 30.12.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 31.12.2015 07:55:17, zápis proveden dne 21.1.2016.
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 3306602/15/3216-80541-805096 ze dne 30.12.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 31.12.2015 07:55:17, zápis proveden dne 21.1.2016.
Související zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 3306602/15/3216-80541-805096 ze dne 30.12.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 31.12.2015 07:55:17, zápis proveden dne 21.1.2016.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 202.345,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 2074416/16/3216-80541-805096 ze dne 13.5.2016, právní účinky zápisu k okamžiku 18.5.2016 09:32:16, zápis proveden dne 08.06.2016.
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 2074416/16/3216-80541-805096 ze dne 13.5.2016, právní účinky zápisu k okamžiku 18.5.2016 09:32:16, zápis proveden dne 08.06.2016.
Související zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 2074416/16/3216-80541-805096 ze dne 13.5.2016, právní účinky zápisu k okamžiku 18.5.2016 09:32:16, zápis proveden dne 08.06.2016.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši 318.537,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává: Okresní správa sociální zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava.
Listina:
Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i zákona č. 582/1991 Sb.) č. j. 48007-220/8030/23.06.2016-01529/NO-1 ze dne 23.06.2016, právní účinky zápisu k okamžiku 24.06.2016 07:11:52, zápis proveden dne 15.7.2016.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši 442.653,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává: Okresní správa sociální zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava.
Listina:
Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i zákona č. 582/1991 Sb.) č. j. 48007-220/8030/01.11.2016-02652/NO-1 ze dne 01.11.2016, právní účinky zápisu k okamžiku 01.11.2016 16:53:15, zápis proveden dne 23.112016.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši 203.672,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává: Okresní správa sociální zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava.Listina:
Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i zákona č. 582/1991 Sb.) č. j. 48007-220/8030/04.05.2017-01153/NO-1 ze dne 04.05.2017, právní účinky zápisu k okamžiku 04.05.2017 11:45:08, zápis proveden dne 26.05.2017.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši 259.093,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává: Okresní správa sociální zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava.
Listina:
Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i zákona č. 582/1991 Sb.) č. j. 48007-220/8030/18.12.2017-03738/NO-1 ze dne 18.12.2017, právní účinky zápisu k okamžiku 18.12.2017 12:51:28, zápis proveden dne 09.01.2018.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši 32.563,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává: Okresní správa sociální zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, Předměstí, 74698 Opava.
Listina:
Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i zákona č. 582/1991 Sb.) č. j. 48007-220/8030/18.09.2018-02180/NO-1 ze dne 18.09.2018, právní účinky zápisu k okamžiku 19.09.2018 08:53:04, zápis proveden dne 10.10.2018.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši: 76.488,- Kč s příslušenstvím pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 123111/19/3216-80542-805096 ze dne 29.1.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 29.01.2019 15:19:34, zápis proveden dne 20.02.2019.
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 123111/19/3216-80542-805096 ze dne 29.1.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 29.01.2019 15:19:34, zápis proveden dne 20.02.2019.
Související zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě č.j. 123111/19/3216-80542-805096 ze dne 29.1.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 29.01.2019 15:19:34, zápis proveden dne 20.02.2019.

Zadavatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu aukce vázly další zástavní práva, dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady než výše uvedené, a které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.

Podle § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů a ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu.
Podle § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
Organizátor upozorňuje, že údaje o předmětu aukce, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu aukce váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Doba prohlídek předmětu aukce:
Prohlídky nemovitostí se uskuteční po dohodě s organizátorem, sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby Karlov pod Pradědem, č. e. 114.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne organizátor nebo jím pověřená osoba.

Vyvolávací cena, minimální příhoz:
Vyvolávací cena: 1,600.000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsettisíckorunčeských)
Minimální příhoz: 7.000,- Kč (slovy: sedmtisíckorunčeských)


Aukční jistota: 100.000,- Kč
Účastník aukce je povinen složit aukční jistotu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet organizátora č. 117 692 3006/2700 vedený u Unicredit Bank a.s. s variabilním symbolem „rodné číslo“ účastníka, jako fyzické osoby nebo „IČ“ účastníka, jako právnické osoby či fyzické osoby – podnikatele;
Lhůta pro úhradu aukční jistoty končí dnem 13.10.2021 včetně do 14.00 hod.

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

1 600 000 Kč
1 600 000 Kč
7 000 Kč
100 000 Kč
dohodou
dohodou
aukce - elektronická / anglická
Nemovitosti - Chaty a rekreační objekty
Moravskoslezský kraj
Bruntál
Malá Morávka
Karlov pod PradědemDokumenty:
Aukční vyhláška Znalecký posudek 1892_prohlaseni-organizatora-aukce-sign… 1892_registracni-formular-pro-aukci…