Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 32 aukcí | 193 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové

Evid. číslo: DE1928

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

21.03.2024 12:00:00

13:29:55
DE1928
2 800 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové
Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové Dražba RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec KrálovéPopis:

- Pozemek parc. č. St. 79 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Pamětník, č.p. 4, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 79
- Pozemek parc. č. 673/1 - zahrada
Vše je zapsáno na LV č. 42 pro obec Chlumec nad Cidlinou a kat. území Pamětník u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové.
Výše uvedené nemovité věci zadavatel nabyl na základě Kupní smlouvy ze dne 20.04.2022, právní účinky zápisu k okamžiku 31.05..2022 14:35:54, zápis proveden den 23.06.2022. Je tudíž jejich výlučným vlastníkem.
Nemovitost je obývána třetími osobami, které mají povinnost se z nemovitosti. bezodkladně vystěhovat.

Dražebník negarantuje možnost fyzické prohlídky nemovitosti z důvodu, že nejsou k dispozici klíče od nemovitosti.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o rodinný dům dispozičně řešený jako 4+1. Konstrukce je smíšená, střecha – pálená střešní krytina, podlahy jsou dřevěné a dlažba. Okna dřevěná. Odpady jsou svedeny do jímky, vodovod je obecní a k dispozici je i vlastní studna. Vytápění domu je zajištěno kotlem na tuhá paliva. Na pozemek na které stojí rodinný dům navazuje zahrada, kdy pozemky tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené a jsou přístupné z veřejné komunikace.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Doba prohlídek předmětu dražby:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční po dohodě s dražebníkem (kontakty v záhlaví této vyhlášky). Místo setkání zájemců o prohlídku bude před rodinným domem na adrese Pamětník 4, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, který je součástí předmětu dražby.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebník nebo jím pověřená osoba.

Cena předmětu dražby, minimální příhoz:
Cena předmětu dražby byla zjištěna „Odborným vyjádřením k tržní hodnotě“ ze dne 28.03.2022 Znalecké společnosti s.r.o., IČ: 29042054, Palackého 715/5, 110 00 Praha 1., která ocenila předmět dražby na částku 3,500.000,- Kč, (slovy: třimilionypětsettisíckorunčeských).

Nejnižší podání činí: 2,800.000,- Kč, slovy: dvamilionyosmsettisíckorunčeských
Stanovený minimální příhoz: 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských

Dražební jistota: 200.000,- Kč, slovy: dvěstětisíckorunčeských.

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

2 800 000 Kč
3 500 000 Kč
10 000 Kč
200 000 Kč
dohodou
dohodou
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Chlumec nad Cidlinou
PamětníkDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1928_registracni-formular-s-1771-drazby…