Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 33 aukcí | 197 dražeb | 7 veřejných zakázek

Chci dražit


Postupujte vždy podle konkrétní dražební vyhlášky a instrukcí dražebníka, dále si před dražbou podrobně přečtěte dražební řád. Také se dražebníků ptejte na dotazy, rádi uvítají Váš zájem o účast.

Jak se stát účastníkem dražby – vyhlášenou dražebníkem u nás na www.drazebnisin.cz

Máte-li v úmyslu zúčastnit se Dražby organizované na servru www.drazebnisin.cz:

 1. Seznamte se s dražebním řádem – zde
 2. Registrujte se na portál www.drazebnisin.cz pomocí odkazu Registrace (na obrazovce vpravo nahoře)
 3. Na uvedený e-mail Vám bude zasláno heslo, pomocí něhož můžete kdykoliv aktivovat na portále www.drazebnisin.cz svůj účet účastníka dražby, který je univerzální a můžete jej používat pro všechny dražby vyhlášené na portále www.drazebnisin.cz.

Pokud si vyberete dražbu, které se chcete zúčastnit, učiňte tyto kroky:

 1. Seznamte se důkladně s dražební vyhláškou.
 2. Pomocí přihlašovacích údajů (viz bod 3. výše) se přihlaste na svůj účet účastníka dražby.
 3. Po úspěšném přihlášení obdržíte e-mailovou zprávu s přílohou, ve které bude registrační formulář – čestné prohlášení účastníka dražby, který podle pokynů v e-mailové zprávě vyplňte, podepište úředně ověřeným nebo elektronickým podpisem a zašlete na adresu dražebníka.
 4. Zaplaťte dražební jistotu (její výši a způsob úhrady najdete v dražební vyhlášce).
 5. Přihlaste se do Vámi vybrané dražby jako dražitel nebo dražitel s předkupním právem.
 6. Pokud jste splnil všechny podmínky pro Vaši účast v dražbě, bude Vám zaslána e-mailová zpráva o Vašem zapsání do seznamu účastníků dražby. Pokud tento e-mail neobdržíte, kontaktujte dražebníka.
 7. Na portále www.drazebnisin.cz se přihlaste do dražby jako dražitel nebo dražitel s předkupním právem.

Co je třeba učinit v den dražby:

 1. V čase zahájení dražby Vám bude zaslána e-mailová zpráva o zahájení dražby.
 2. Od této chvíle můžete činit podání minimálně ve výši stanovené dražební vyhláškou.
 3. V dialogovém okně na portále www.drazebnisin.cz pečlivě sledujte průběh dražby. Je zde zaznamenáván každý příhoz a čas zbývající do konce dražby.
 4. Učiníte-li příhoz, bude Vám o tom zaslána e-mailová zpráva.
 5. Bude-li Vaše podání překonáno, bude Vám o tom zaslána e-mailová zpráva.
 6. Dražba probíhá, dokud účastníci činí podání, minimálně však po dobu uvedenou v dražební vyhlášce.
 7. V čase ukončení dražby Vám bude zaslána e-mailová zpráva o ukončení dražby.
 8. Stanete-li se vydražitelem, bude Vám zaslána e-mailová zpráva o této skutečnosti a následně budete kontaktován dražebníkem za účelem podpisu protokolu o dražbě a ostatní dokumentace. Dále je nutné zaplatit cenu dosaženou vydražením způsobem a ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou.

Pokud jste se nestal vydražitelem, bude Vám o tom zaslána e-mailová zpráva a následně Vám bude vrácena složená dražební jistota.