Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 33 aukcí | 197 dražeb | 7 veřejných zakázek

O portálu


DražebníSíň.cz je profesionální dražební portál sloužící pro prodejce, inzerenty i nakupující. Nabízíme snadné zveřejňování i účast na dražbách, aukcích a veřejných zakázkách. Naším primárním cílem je poskytnout široké spektrum seriózních obchodů pro všechny zúčastněné. Rovněž se zabýváme propagací majetku a služeb prostřednictvím inzerce na DražebníSíň.cz.

Prostřednictvím elektronických i fyzických licitací zprostředkováváme našim klientům z řad notářů, exekutorů, advokátních kanceláří, insolvenčních správců, bankovních společností, investorů, obcí, samosprávných celků a dalších snadný způsob jak zpeněžit movitý majetek, nemovitosti nebo vymoci své pohledávky. Kupujícím pak naše strategie zaručuje transparentní, jednoduchou a finančně výhodnou cestu k nabytí majetku za nečekaně nízké ceny.

Mimo klasické prodejní aukce smíme na základě koncese dle zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách realizovat veřejné dražby dobrovolné i nedobrovolné. Pro dražby je typické nabytí majetku či práv tzv. přechodem vlastnického práva. Ten je dán na základě právních skutečností, které nemusí být, na rozdíl od aukcí, pouze projevem vůle, ale jsou dány zákonem, např. při exekucích či likvidacích.

Naší filozofií je zveřejňovat široké spektrum nabídek movitého i nemovitého majetku a pomoci realizovat hladký průběh obchodů. U vzniku i fungování portálu DražebníSíň.cz stojí odborníci, kteří přistupují ke každému klientovi individuálně a jsou schopni zajistit veškeré potřebné služby k Vaší spokojenosti.

Svěřte se do našich rukou a objevte kouzlo dražební atmosféry!