Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 33 aukcí | 197 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov

Evid. číslo: DE1933

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

28.05.2024 14:00:00

20:06:38
DE1933
2 700 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.czDražba bytu 3+1 v obci Trutnov
Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci Trutnov Dražba bytu 3+1 v obci TrutnovPopis:

• bytová jednotka č. 223/5 – způsob využití: byt, typ jednotky: byt. z.,
vymezena v budově Poříčí, č. p. 223, byt. dům, LV 5543,
stojící na pozemku parc. č. st. 236, LV 5543
• podíl na společných částech domu Poříčí, č. p. 223, byt. dům, LV 5543, stojící na pozemku parc. č. st. 236, LV 5543, LV 5543, a na společných částech pozemku parc. č. st. 236, zastavěná plocha a nádvoří, LV 5543, o velikosti 20319/100000
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, katastrální území Poříčí u Trutnova, okres Trutnov, obec Trutnov, na listu vlastnictví č. 5556.
Výše uvedené nemovité věci zadavatel nabyl na základě Kupní smlouvy ze dne 05.08.2020, právní účinky zápisu k okamžiku 23.10.2020, zápis proveden dne 18.11.2020. Je tudíž jejich výlučným vlastníkem.
Nemovitost je obývána třetími osobami, které mají povinnost se z nemovitosti. bezodkladně vystěhovat.

Dražebník negarantuje možnost fyzické prohlídky nemovitosti z důvodu, že nejsou k dispozici klíče od nemovitosti.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o podkrovní byt 3+1 ve třetím nadzemní podlaží bytového domu, sestávající z chodby, kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, dvou komor a součástí bytu je i samostatná půdní kóje. V r. 2017 proběhla v bytě kompletní rekonstrukce jádra, došlo ke snížení stropů, nové rozvody elektřiny, podlahy a nová kuchyň. Bytový dům je napojen na rozvod elektřiny, vody, kanalizace a dálkové vytápění.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Doba prohlídek předmětu dražby:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční po dohodě s dražebníkem (kontakty v záhlaví této vyhlášky). Místo setkání zájemců o prohlídku bude před rodinným domem na adrese Benešova 233, 541 Trutnov - Poříčí.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebník nebo jím pověřená osoba.

Cena předmětu dražby, minimální příhoz:
Cena předmětu dražby byla zjištěna „Odborným vyjádřením k tržní hodnotě“ ze dne 25.10.2021 Znalecké společnosti s.r.o., IČ: 29042054, Palackého 715/5, 110 00 Praha 1., která ocenila předmět dražby na částku 3,000.000,- Kč.

Nejnižší podání činí: 2,700,000,- Kč, slovy: dvamilionysedmsettisíckorunčeských
Stanovený minimální příhoz: 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských

Dražební jistota: 200.000,- Kč, slovy: dvěstětisíckorunčeských.

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

2 700 000 Kč
3 000 000 Kč
10 000 Kč
200 000 Kč
dohodou
dohodou
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Byty
Královéhradecký kraj
Trutnov
Trutnov
Poříčí u TrutnovaDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1933_registracni-formular-s-1771-drazby…