Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 33 aukcí | 197 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav

Evid. číslo: DE1932

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

28.05.2024 12:00:00

21:09:28
DE1932
2 550 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.czDražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav
Dražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav Dražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav Dražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav Dražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav Dražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav Dražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav Dražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav Dražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav Dražba RD Mukařov, okr. Mladá Boleslav Dražba RD Mukařov, okr. Mladá BoleslavPopis:

- Pozemek parc. č. St. 46 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Mukařov, č.p. 4, rod. dům
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 46
- Pozemek parc. č. 3/1 – ostatní plocha
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, katastrální území Mukařov u Jiviny, okres Mladá Boleslav, obec Mukařov
na listu vlastnictví č. 826.
Výše uvedené nemovité věci zadavatel nabyl na základě Kupní smlouvy ze dne 28.06.2022, právní účinky zápisu k okamžiku 02.08.2022 14:28:18, zápis proveden dne 31.08.2022. Je tudíž jejich výlučným vlastníkem.
Nemovitost je obývána třetími osobami, které mají povinnost se z nemovitosti. bezodkladně vystěhovat.

Dražebník negarantuje možnost fyzické prohlídky nemovitosti z důvodu, že nejsou k dispozici klíče od nemovitosti.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, patrový rodinný dům s půdou. Konstrukce budovy je zděná, krov dřevěný, střecha je polovalbová s krytinou ze šablon a jsou na ní žlaby se svody a komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda budovy není zateplená. Okna jsou dřevěná, taktéž dřevěná jsou vstupní a vnitřní dveře, část z nich je prosklená. Podlahy jsou kryty keramickou dlažbou a obklady jsou z keramických dlaždic. K domu náleží zahrada. Na pozemek, na kterém stojí rodinný dům navazujeme pozemek, vedený jako ostatní plocha a tyto pozemky tvoří jeden funkční celek.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Doba prohlídek předmětu dražby:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční po dohodě s dražebníkem (kontakty v záhlaví této vyhlášky). Místo setkání zájemců o prohlídku bude před rodinným domem na adrese Mukařov 4, 295 01 Mukařov.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebník nebo jím pověřená osoba.

Cena předmětu dražby, minimální příhoz:
Cena předmětu dražby byla zjištěna „Odborným vyjádřením k tržní hodnotě“ ze dne 8.7.2022 Znalecké společnosti s.r.o., IČ: 29042054, Palackého 715/5, 110 00 Praha 1., která ocenila předmět dražby na částku 3,000.000,- Kč.

Nejnižší podání činí: 2,550.000,- Kč, slovy: dvamilionypětsetpadesáttisíckorunčeských
Stanovený minimální příhoz: 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských

Dražební jistota: 200.000,- Kč, slovy: dvěstětisíckorunčeských.

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

2 550 000 Kč
3 000 000 Kč
10 000 Kč
200 000 Kč
dohodou
dohodou
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Středočeský kraj
Mladá Boleslav
Mukařov
Mukařov u JivinyDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1932_registracni-formular-s-1771-drazby…